home

„Prolog” opisuje drogę, jaką pierwotna energia przeszła przez miliardy lat, od intensywnego promieniowania do postaci ludzkiego umysłu. Obszernym uzupełnieniem tej opowieści jest historia idei, za pomocą których ludzie objaśniali Wszechświat przez ostatnich kilka tysięcy lat.

„Prolog” powstał z naturalnej, ludzkiej potrzeby zrozumienia sensu istnienia Wszechświata. Głos autora jest głosem z tłumu, do którego swe prace popularyzatorskie, oficjalne interpretacje doktryn wiary czy programy ideologiczne kierują koryfeusze współczesnej nauki, autorytety moralne i religijne, a wreszcie przywódcy polityczni. Jest tym niepokornym głosem, który ośmiela się krzyknąć: „To się nie trzyma kupy!” Zaś nie otrzymując zadowalających wyjaśnień, sam podejmuje wysiłek zrozumienia.

Aby uniknąć losu wielu wymarłych gatunków, człowiek musi wspiąć się na wyżyny dostępnego mu zrozumienia Wszechświata. W tym celu konieczne jest zorganizowanie nowej, globalnej wspólnoty ludzkich umysłów, zdolnej wytworzyć społeczny rozum. Historia wytyka nam nieustający ciąg upadków społeczeństw sterowanych przyziemnymi emocjami jednostek. Jeśli pojmujemy jej lekcję, to czas najwyższy na wspólnotę zdolną usunąć emocje na margines. Pora na Rozum Społeczny zdolny przeanalizować błędy poprzednich pokoleń i nasze własne. Pora na rozsądne wnioski.

UNISTART jest testem wielowymiarowego rozumu społecznego. Bazę jego funkcjonowania, „neurony” globalnego mózgu, stanowić będą chętne umysły odczuwające konieczność współpracy dla uporządkowania ludzkiej wiedzy. Niewątpliwie nie wszyscy do nas dołączą, ale w skali globu jest nas wystarczająco dużo. Nas, dla których zrozumienie jest sensem istnienia.

Dołącz do nas. Budujemy UNIted STAte of RaTio – Stan Zjednoczonego Rozumu – platformę społecznego umysłu.

Misją Fundacji UNISTART jest gromadzenie środków dla budowy platformy Globalnego Rozumu Społecznego. Oprócz zadań organizacyjnych, pierwszy etap rozwoju platformy skoncentrowany będzie na rozwoju narzędzi do komunikowania się społeczności UNISTARTU, wraz z mechanizmami demokracji bezpośredniej, a także narzędzia do selekcjonowania i agregacji informacji pojawiającej się w Internecie.

Celem Fundacji UNISTART jest zebranie kwot niezbędnych jako udział własny w projektach finansowanych z funduszy dostępnych organizacjom pozarządowym.